ARF DESIGN | ul. Wrocławska 8 | 41-902 Bytom | sekretariat@arf.com.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz .UE L z 2016 r. Nr 119, s. 1) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ARF S.C. Adam Lachowicz, Bartłomiej Klimkiewicz ul. Wrocławska 8, 41-902 Bytom.
2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w ARF S.C. Adam Lachowicz, Bartłomiej Klimkiewicz jest pracownik Administratora Danych. Kontakt e-mail: iod@arf.com.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności związanych z procedurą przygotowania: ofert, informacji o promocjach, konkursach wysyłanych za pomocą e-mail lub sms lub poprzez kontakt telefoniczny. Dane będą również przetwarzane w celach statystycznych i badawczych. Związane będą z procedurą otrzymywania informacji publikowanych przez ARF S.C. na temat aktualnych wydarzeń, zapowiedzi imprez oraz informacji dodatkowych drogą elektroniczną na podstawie wyrażonej osobiście zgody na przetwarzanie danych osobowych.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych będą podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów prawa.
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem realizacji czynności o których mowa w punkcie 3 niniejszej informacji. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych, będzie brak możliwości realizacji czynności opisanych w punkcie 3. 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania i wydawania zautomatyzowanych decyzji.